Syndyk sprzeda samochód osobowy Chevrolet Aveo II 1.2


Syndyk masy upadłości Małgorzaty Zdybskiej, zamieszkałej w Warszawie (dalej także „Syndyk”) zaprasza do składania ofert w konkursie, którego przedmiotem jest nabycie wchodzącego w skład masy upadłości Małgorzaty Zdybskiej udziału w samochodzie osobowym marki Chevrolet Aveo II 1.2, o numerze rej. WJ4423A, rok produkcji 2010, VIN KL1SF08DJAB122411, oszacowanego przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Jerzego Gąskę w „Opinii Nr: P – 394/22” z dnia 30 maja 2022 r.
Z wyceną pojazdu można zapoznać się w biurze Syndyka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. + 48 22 639 45 55), po uprzednim umówieniu się na termin wizyty. Terminy, w których można dokonać oględzin pojazdu, są wyznaczane przez Syndyka.
UWAGA: Współwłaścicielem samochodu jest Sławomir Zdybski. W przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert, dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego, uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez Syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.
Cena wywoławcza: 3.350,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych). Syndyk nie wystawia faktury VAT.
Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 2 punkt 1 regulaminu konkursu ofert, winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lipca 2022 r., do godz. 15:00. w biurze Syndyka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Syndyk zastrzega, że oferty nadane na poczcie, jeżeli nie zostaną doręczone Syndykowi najpóźniej w dniu 8 lipca 2022 r., nie będą brały udziału w konkursie (w tym wypadku nie będzie miała znaczenia data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie oferty w placówce pocztowej).
Oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu ofert, dokonać wpłaty wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięciuset złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Małgorzaty Zdybskiej w upadłości, prowadzony w Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 12 lipca 2022 r., godz. 12:00, w biurze Syndyka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.
W przypadku złożenia przez co najmniej dwóch oferentów ofert spełniających wymogi formalne regulaminu konkursu ofert, zawierających cenę nie niższą niż cena wywoławcza, o której mowa w § 1 punkt 3 regulaminu konkursu ofert, Syndyk obligatoryjnie przeprowadzi aukcję (licytację ustną) pomiędzy tymi oferentami. Aukcja przeprowadzona będzie w dniu otwarcia ofert, tj. w dniu 12 lipca 2022 r., w biurze Syndyka, o godz. 12:00, jako integralna część konkursu ofert.
Pełna treść regulaminu konkursu ofert udostępniana jest w biurze Syndyka (tel. + 48 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl).


Informacje kontaktowe
Rodzaj ogłoszenia:   Oferuję
Marka:   Chevrolet
Model:   Aveo
Rok produkcji:   2010
Paliwo:   Benzyna
Lokalizacja:   Polska
Region:   Mazowieckie
Miasto:   Warszawa
Osoba kontaktowa::   Biuro Syndyka
Telefon:   226394555
Ogłoszenie aktywne przez::   30 dni
Dodane 17, 06, 2022 | Odsłony: 426 | Nr: #68934
Formularz Kontaktowy


 

PolskieOgloszenia.pl to darmowe ogłoszenia dla społeczności w Polsce, Europie oraz USA. Tablica Ogłoszeń Lokalnych dla wszystkich, którzy chcą kupować, sprzedawać, oferować swoje usługi, czy też poszukują pracy w Polsce oraz Praca za granicą . Znajdziesz tu wielu kupujących i sprzedających z Twojej okolicy. Jeżeli chcesz coś sprzedać to w prosty sposób dodasz bezpłatne ogłoszenia, drobne w wielu kategoriach.